1.) aurë (noun) 2.) arya (noun) literally: 12 hours 3.) ré (noun) literally: 24 hours, from sunset to sunset 4.) arië (noun) literally: daytime 5.) sana (noun) literally: 24 hours

Print Friendly, PDF & Email